Mediateka

Materiały

Filmy 26 / 51

100. urodziny Karskiego w Łodzi, 24,04.2014
W ramach 100. rocznicy urodzin Jana Karskiego Klub Kuriera zorganizował w Manufakturze w Łodzi happening, podczas którego rozdawane były ciasta oraz ulotki promujące Rok Karskiego w Łodzi.

Klub Kuriera działa przy Centrum Dialogu im. Marka Edelmana od kwietnia 2013 roku. Jego misją jest szerzenie wiedzy o Janie Karskim oraz o historii II wojny światowej. Klubowicze szerzą postawy tolerancji, demokracji i patriotyzmu poprzez zajęcia o Karskim.

Źródło: