Mediateka

Materiały

Filmy 40 / 51

Najwyższą racją Karskiego było poczucie moralne
O Karskim mówi prof. Andrzej Żbikowski, autor biografii emisariusza.

Biograf Karskiego mówi o poczuciu moralnym Karskiego, jego zaangażowania w działania, które zapobiec miały rozprzestrzenieniu się nazizmu i antysemityzmu jako zagrażającym polskiej moralności, Polakom jako takim. 

PAP, 2011 r.

Źródło: PAP