Mediateka

Materiały

Dokumenty 17 / 54

Magazyn Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie, jesień 2013
Jesienny numer magazynu Uniwersytetu Georgetown został w całości poświęcony Janowi Karskiemu, który w 1948 r. rozpoczął na nim studia.

Karski chciał zrobić doktorat, ale nie uznano mu dyplomu z uniwersytetu we Lwowie, musiał więc najpierw ukończyć studia magisterskie. Już w 1952 r. obronił doktorat. Zatrudnił się na Wydziale Służby Dyplomatycznej, potem przez 40 lat, aż do emerytury, prowadził wykłady o polityce krajów Europy Środkowo-Wschodniej, miał też zajęcia z teorii komunizmu oraz głównych zasad marksizmu i leninizmu. 

Źródło: