Mediateka

Materiały

Teksty 19 / 20

2011
Łukasz Jasina
Jan Karski. O kilku życiach wielkiego człowieka i nie tylko...
Życie Jana Karskiego to wiele różnorodnych światów i miejsc – Łukasz Jasina dla "Kultury Liberalnej"

„Życie Jana Karskiego to wiele różnorodnych światów i miejsc. To przedwojenna historia młodego inteligenta z biednej rodziny. To niewola sowiecka i więzienie Gestapo. To spotkanie z młodą Zofią Rysiówną, która zajmowała się Kozielewskim-Karskim po ucieczce z więzienia. To jego brat i mentor Marian Kozielewski – pierwszy komendant Policji Granatowej i hitlerowski więzień. To epopeja świadka Zagłady, którego bieg historii zaprowadził aż do Izbicy i piekła tamtejszego obozu przejściowego. To wreszcie kurierski szlak i spotkania z wielkimi ówczesnego świata” – Łukasz Jasina wspomina wizytę Karskiego w Lublinie w 1999 r. i recenzuje biografię emisariusza pióra Andrzeja Żbikowskiego. 

Źródło: "Kultura Liberalna" nr 120 (17/2011) z 26 kwietnia 2011 r.