Karski w obiektywie Carol Harrison 3 / 23

Zdjęcia 3 / 7

Jan Karski na campusie Uniwersytetu Georgetown
Źródło: © Carol Harrison