Mediateka

Materiały

Świadek historii 20 / 23

Zdjęcia 3 / 5

1995
Karski w Jerozolimie
Jan Karski był w Jerozolimie kilkukrotnie. Tu zdjęcie z jego podróży z ekipą telewizyjną w latach 90.

W połowie lat dziewięćdziesiątych Jan Karski wyruszył w podróż razem z Michałem Fajbusiewiczem z Telewizji Polskiej i swoim sekretarzem Waldemarem Piaseckim. Materiały, jakie wtedy powstały, złożyły się m.in. na dokument Moja misja (TVP, Polska 1996).

Źródło: Archiwum Michała Fajbusiewicza