Mediateka

Materiały

Uniwersytet Georgetown 17 / 23

Zdjęcia 3 / 3

Prof. Jan Karski na Uniwersytecie Georgetown, lata 60.
Jan Karski wykładał na jezuickim Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie przez ponad 40 lat.

Po obronie doktoratu pozostał na uczelni, gdzie aż do emerytury prowadził wykłady w prestiżowej Szkole Służby Zagranicznej (School of Foreign Service), która wykształciła wiele pokoleń amerykańskich elit politycznych. Jego studentem był m.in. Bill Clinton, prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1993-2001. Karski napisał tam m. in. swoją najważniejszą akademicką pracę "Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945. Od Wersalu do Jałty". 

Źródło: Dzięki uprzejmości Georgetown University i za zgodą Jan Karski Educational Foundation