Filmy 5 / 51

Panel IV - PAMIĘĆ TOTALITARYZMÓW – ASYMETRIA PAMIĘCI NA WSCHODZIE I ZACHODZIE A HOLOCAUST, 5.11.2014
W panelu wzięli udział: Moderator: Robert Kostro – dyrektor Muzeum Historii Polski; Prof. dr hab. Andrzej Nowak – historyk, Uniwersytet Jagielloński; Jarosław Hrycak – historyk, Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów; Dr Heiko Pääbo – politolog, Uniwersytet w Tartu; Prof. Pieter Lagrou – historyk, Université Libre de Bruxelles; Prof. Jan Kubik – politolog, Rutgers University, New Brunswick.

Konferencja „Jan Karski –pamięć i odpowiedzialność” odbyła się w Warszawie w dniach 5-6 listopada 2014. Została zorganizowana przez Fundację Edukacyjną Jana Karskiego i Muzeum Historii Polski.

Źródło: