Mediateka

Materiały

Filmy 49 / 51

Świadectwo Karskiego (eng)
W marcu 1995 r. USC Shoah Foundation Institute nagrało świadectwo Jana Karskiego.

 

Jan Karski opowiada o początku wojny, kampanii wrześniowej i swoich misjach oraz osobach, którym przedstawił swój raport. Bardzo obrazowo przytacza rozmowę z prezydentem USA Franklinem Delano Rooseveltem. Opowiada również o końcu wojny, co działo się wtedy w Stanach Zjednoczonych.

Źródło: Archiwa USC Shoah Foundation Institute