Mediateka

Materiały

Filmy 16 / 51

Co dzieci wiedzą o Karskim? 25.06.2014
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 153 w Łodzi po spotkaniu z Szymonem Pawlakiem z Klubem Kuriera odpowiadają na pytanie "Kim był Karski".

Klub Kuriera działa przy Centrum Dialogu im. Marka Edelmana od kwietnia 2013 roku. Jego misją jest szerzenie wiedzy o Janie Karskim oraz o historii II wojny światowej. Klubowicze szerzą postawy tolerancji, demokracji i patriotyzmu poprzez zajęcia o Karskim.

Źródło: