Dokumenty 1 / 54

Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska - tekst powitania, 5.11.2014
Uczestników konferencji przywitała m.in. prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W swojej wypowiedzi podkreśliła, że "Karski wydaje mi się postacią szalenie ważną szczególnie dzisiaj, ponieważ uosabia on te cechy, które chcielibyśmy widzieć w nas samych, zaszczepić naszym dzieciom i naszym wnukom. Pragnęlibyśmy, żeby były polskim znakiem – bohaterstwa i odpowiedzialności. Ale dzisiejsza konferencja ma także szerszy kontekst naszej pamięci i myślenia o przeszłości, budowania na tej pamięci postaw współczesnych". Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem przemówienia.

Oprócz niej głos zabrali: Maciej Klimczak, podsekretarz stanu w Kancelarii prezydenta RP; Andrzej Rojek – przewodniczący Rady Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego; Robert Kostro – dyrektor Muzeum Historii Polski; prof. dr hab. Alojzy z. Nowak – prorektor ds. Badań naukowych i
współpracy, Uniwersytet Warszawski.

Konferencja „Jan Karski –pamięć i odpowiedzialność” odbyła się w Warszawie w dniach 5-6 listopada 2014. Została zorganizowana przez Fundację Edukacyjną Jana Karskiego i Muzeum Historii Polski.

Źródło: