Mediateka

Materiały

Dokumenty 6 / 54

Prababcia Agnieszka z Wojciechowskich Kozielewska
Prababcia Agnieszka z Wojciechowskich Kozielewska wyszła powtórnie za mąż 20 maja 1861 roku za Józefa Cieślikiewicza, rymarza, z którym miała dwoje dzieci – Józefa i Franciszkę.

Zmarła 14 lutego 1878 roku w wieku 55 lat w Bielawach. Na zdjęciu: Akt zgonu, 1878 r. Oryginalny wpis w języku rosyjskim przetłumaczyła Justyna Krogulska.

Treść dokumentu:


Działo się w Bielawach trzeciego (piętnastego) lutego tysiąc osiemset siedemdziesiątego ósmego roku o godzinie ósmej po południu. Stawił się Józef Cieślikowski mąż zmarłej, rymarz siedemdziesiąt cztery lata mający i Jan Rudkowski rolnik pięćdziesiąt pięć lat mający, obaj zamieszkali w Bielawach i oświadczyli, że dnia wczorajszego o godzinie jedenastej po południu umarła w Bielawach Agnieszka Cieślikiewicz pięćdziesiąt pięć lat mająca, urodzona tu w Bielawach, córka nieżyjących już Ignacego i Marianny z Gałdysińskich, małżonków. Pozostawiła po sobie owdowiałego męża Józefa Cieślikiewicza. Po przekonaniu się o śmierci Agnieszki Cieślikiewicz akt ten świadkom przeczytany, a że są niepiśmienni, przez nas tylko podpisany. Ksiądz Wincenty Lubicz Uściński administrator parafii bielawskiej.

Źródło: Justyna Krogulska, szukaj-korzeni.pl; Baza Metryki: metryki.genealodzy.pl Polskiego Towarzystwa Genealogicznego: genealodzy.pl