Mediateka

Materiały

Dokumenty 7 / 54

Pradziadek Mateusz Kozielewski
Pradziadek Mateusz Kozielewski przyszedł na świat 20 września 1813 roku w Brzozowie. Wychowywał się w rodzinnej wsi, a po śmierci ojca prowadził po nim gospodarstwo.

W wieku 30 lat, 30 października 1843 roku w kościele parafialnym w Bielawach poślubił miejscową pannę,  Agnieszkę Wojciechowską. W Brzozowie przyszło na świat ich czworo dzieci – Szymon , Andrzej (przyszły dziadek Karskiego), Kazimierz i Katarzyna Monika. Mateusz Kozielewski zmarł w wieku zaledwie 42. lat w Bielawach, 1 grudnia 1855 roku. Na zdjęciu: Akt chrztu, 1813 r.

Treść dokumentu:

Wieś Brzozów, roku tysięcznego osiemsetnego trzynastego, dnia dwudziestego pierwszego miesiąca września, o godzinie siódmej z rana. Przed nami kommendarzem parafii bielawskiej, sprawującym obowiązki urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Bielawskiej powiatu brzezińskiego w Departamencie Warszawskim stawił się Franciszek Kozielewski liczący lat trzydzieści sześć,

Ciąg dalszy na drugiej stronie.

przy Dworze Mrockim za kredencerza służący i okazał nam dziecię płci męskiej, które się urodziło w domu jego pod numerem pierwszym, na dniu wczorajszym, oświadczając iż jest spłodzone z niego i Marianny Głuźniewskiej liczącej lat trzydzieści osiem, małżonki i że życzeniem jego jest nadać mu imię Mateusz. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazaniu dziecięcia w przytomności Wincentego Kręglińskiego liczącego lat dwadzieścia cztery, organisty bielawskiego, tudzież Izydora Herezińskiego liczącego lat trzydzieści, majstra kunsztu szewskiego, obydwu w Bielawach zamieszkałych, akt niniejszy urodzenia, po przeczytaniu onego stawiającym, przez nas i świadka pierwszego podpisanym został. Ojciec i świadek drugi pisać nie umieją. Ksiądz Gaspar Grabowski kommendarz parafii bielawskiej, sprawujący obowiązki urzędnika stanu cywilnego. Wincenty Kręgliński

Źródło: Justyna Krogulska, szukaj-korzeni.pl; Baza Metryki: metryki.genealodzy.pl Polskiego Towarzystwa Genealogicznego: genealodzy.pl