Mediateka

Materiały

Dokumenty 9 / 54

Prapradziadek Franciszek Kozielewski
Franciszek Kozielewski urodził się w 1778 roku i został ochrzczony w bielawskim kościele parafialnym. W wieku 32 lat zawarł związek małżeński z równolatką, panną Marianną Anną Głuźniewską, urodzoną w Warszawie.

Ślub Franciszka i Marianny odbył się 16 września 1810 roku oczywiście w Bielawach. Ze związku przyszło na świat troje dzieci – syn Mateusz (przyszły pradziadek Karskiego) i dwie córki – Józefa i Katarzyna Julianna. Na zdjęciu: Zapowiedź ślubu, 1810 r.

Treść dokumentu:

Wieś Mroga, Akt Zapowiedzi.

Roku tysięcznego osiemsetnego dziesiątego, dnia drugiego miesiąca września w niedzielę.

Ciąg dalszy na drugiej stronie.

My mansjonarz parafii bielawskiej, powiatu brzezińskiego, w Departamencie Warszawskim, udawszy się przed drzwi główne w miejsce do domu gminnego o godzinie dwunastej w południe, donieśliśmy i ogłosiliśmy po pierwszy raz, iż zaszło przyrzeczenie małżeństwa między Franciszkiem Kozielewskim, młodzionym, trzydzieści dwa lat mającym, w służbie kredencerza przy Dworze Mroga zostającym, Wincentego Kozielewskiego, zmarłego w roku tysięcznym siedemsetnym osiemdziesiątym dziewiątym z Marianną z Przychodnich spłodzonym synem z jednej, a Panną Marianną Głuźniewską liczącą lat trzydzieści dwa, spłodzoną z Pawła Głuźniewskiego i Wiktorii w Warszawie zamieszkałych z drugiej strony, która to zapowiedź po przeczytaniu onej głośno i wyraźnie przybita zastała na drzwiach domu gminnego. Czego akt spisaliśmy. - Niniejsza zapowiedź po drugiej raz ogłoszona była dnia dziewiątego miesiąca września w niedzielę o godzinie dwunastej w południe. Ksiądz Gaspar Grabowski mansjonarz bielawski sprawujący obowiązki urzędnika stanu cywilnego.

Źródło: Justyna Krogulska, szukaj-korzeni.pl; Baza Metryki: metryki.genealodzy.pl Polskiego Towarzystwa Genealogicznego: genealodzy.pl