Dokumenty 16 / 54

List J. Karskiego do Carol Harrison, 1999 r.
Źródło: © Carol Harrison