Mediateka

Materiały

Młode lata 6 / 23

Dokumenty 3 / 3

1935
Dyplom magisterski studium dyplomacji
Jan Kozielewski oprócz prawa studiował też dyplomację na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

Karski rozpoczął drugi kierunek na Studium Dyplomacji Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, będąc już studentem prawa. Jak wspominał w filmie Moje młode lata, Karski od zawsze chciał być ambasadorem, ponieważ od dzieciństwa już interesowały go szczególnie stosunki międzyludzkie, jakie można było wyczytać w historii, relacje między władcami. 

Tytuł magistra nauk dyplomatycznych uzyskał 8 października 1935 r.

Źródło: Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej