Pierwsza misja. Francja 9 / 23

Dokumenty 1 / 4

1940
Raport Karskiego z 1940 r. - Dane sprawozdawcy
Karski w skrócie przedstawia swoje przedwojenne życie, burzliwy początek wojny i początki w konspiracji.

Raport dla rządu spisany przez Karskiego w końcu lutego 1940 r. po przybyciu do Francji rozpoczyna się „Danymi osobistymi sprawozdawcy”, następnie część I to „Podróż autora raportu”, II „Sytuacja ogólna w kraju”, III „Wybrane zagadnienia polityczno-ideowe w kraju” i IV „Zagadnienie żydowskie w kraju”. 

W części „Dane osobiste sprawozdawcy” można się wiele dowiedzieć o przedwojennym życiu Karskiego oraz jego zaangażowaniu w konspirację przed pierwszą misją kurierską. 

Źródło: Instytut Hoovera w Kalifornii, USA