Mediateka

Materiały

Rok Karskiego 2014 4 / 23

Książki 2 / 2

2014
Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945. Od Wersalu do Jałty
Wydawnictwo Poznańskie wznowiło najważniejszą pracę akademicką Jana Karskiego zatytułowaną "Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945. Od Wersalu do Jałty". W księgarniach od 4 marca 2013 roku.

Dlaczego wielkie mocarstwa torpedowały starania Polaków o stworzenie koalicji państw Europy Środkowej i Wschodniej?  Dlaczego ponieśliśmy klęskę, będąc w zwycięskim obozie koalicji antyhitlerowskiej? Co wpłynęło na ukształtowanie powojennej Polski? To tylko niektóre z pytań na które odpowiada książka. „Wielkie mocarstwa wobec Polski. Od Wersalu do Jałty” jest czymś więcej niż monografią naukową. Stanowi wzór intelektualnej uczciwości w badaniach historycznych. Jest jedną z najważniejszych pozycji odnoszących się do rozstrzygnięć dwóch wojen światowych, tak ważnych dla bytu naszego kraju – a będącą już klasyką gatunku.

W swojej pracy Karski opracował dzieje polityki wielkich mocarstw wobec Polski w okresie od I wojny światowej do układu jałtańskiego. Spoglądał na ich działania przez pryzmat strategicznych interesów i skutków, jakie miały dla naszego kraju. Burzył obecny w wielu umysłach „romantyczny” mit o doniosłości znaczenia Polski w Europie, ujawniając wiele nieznanych faktów politycznych z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. W swojej książce szukał odpowiedzi na pytania, które dręczą Polaków do dzisiaj.

Autorem przedmowy jest Timothy Snyder, profesor Yale University specjalizujący się w historii Europy Środkowo - Wschodniej oraz badaniu mitów narodowotwórczych i ich konsekwencji politycznych. Napisał w niej m.in.: "To, że wojna rozpoczęła się od niemiecko-sowieckiego paktu przeciwko Polsce, a nie od niemiecko-polskiego paktu przeciwko Związkowi Sowieckiemu, było kwestią wyboru Polski. Do wojny doszłoby tak czy inaczej, ale byłaby to inna wojna. W tym sensie Polska wpłynęła na bieg dziejów świata".

Książkę opublikowało Wydawnictwo Poznańskie. Patronem honorowym jest Muzeum Historii Polski, a partnerem strategicznym Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego. Patroni medialni: Program Pierwszy Polskiego Radia, TVP Historia, Newsweek Historia, Rzeczpospolita. Książka dostępna w m.in. w sieci księgarń Empik i Matras.

Polecamy!

Źródło: